Craniofaciale therapie

Craniofaciale therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie en richt zich op de behandeling van aandoeningen en problemen van het hoofd-, gezicht- en kaakgebied.

Onze therapeuten zijn ervaren en breed opgeleid om je hierin te bij staan met geïndividualiseerde behandelplannen. Op deze pagina vind je meer informatie over craniofaciale therapie, wat de meerwaarde ervan is, onze expertise op dit gebied en de behandelingsmogelijkheden die je helpen met het terugwinnen van je fysieke vrijheid.


Wat is craniofaciale therapie?

Craniofaciale therapie is een vorm van gespecialiseerde manuele therapie waarbij klachten worden behandeld van het hoofd-/halsgebied of klachten die daaraan gerelateerd zijn.

Voorbeelden hiervan zijn problemen van het aangezicht, de nek, de hals en het kaakgewricht. Het zenuwstelsel speelt hierin ook een belangrijke rol. Hoewel de term 'kaakfysiotherapie' vaak wordt gebruikt, is dit slechts een aspect van craniofaciale therapie.

De behandelingen worden gegeven door gespecialiseerde en geregistreerde manueel therapeuten, vaak in samenwerking met de tandarts, KNO-arts, orthodontist en/of neuroloog. Naast manuele therapie omvat de behandeling ook een persoonlijk begeleidingsprogramma. Dit programma bestaat uit oefeningen die gericht zijn op het dagelijks gedrag waardoor de klacht mogelijk is ontstaan. De bereidheid van de patiënt om hier zelf verantwoordelijkheid in te nemen en hieraan te werken is cruciaal voor de oplossing op langere termijn en het creëren van fysieke vrijheid.

Wat is de meerwaarde van craniofaciale therapie?

Een van de onderscheidende kwaliteiten van de craniofaciaal therapeut is het nauwkeurig onderzoeken van het hoofd-, nek- en kaakgebied om zo de relatie met bewegingsproblemen bloot te leggen en hier een passend behandelplan voor op te stellen. Er is niet altijd een directe medische diagnose voor bepaalde klachten, maar deze klachten kunnen wel functioneel verklaarbaar zijn. Hier komt de expertise van de craniofaciaal therapeut goed van pas, vooral als de craniofaciaal therapeut tevens manueel therapeut is. Een manueel therapeut is namelijk al gespecialiseerd in het herkennen en analyseren van bewegingsproblemen (zie 'Wat is Manuele Therapie') en door de verdiepende kennis die wordt opgedaan in de studie tot craniofaciaal therapeut (Crafta®) kunnen de manueel therapeutische vaardigheden ook toegepast worden op problemen in en rond het hoofd-, nek- en kaakgebied.

Hieronder volgt een uitleg en werkwijze over Crafta:

Bij Senja hebben onze craniofaciaal therapeuten tevens de cursus Oromyofunctionele therapie (OMFT) gevolgd. Deze behandelvorm is een oefentherapie gericht op verstoorde bewegingspatronen van de lippen, mond, tong en kauwspieren. Als deze niet goed functioneren of samenwerken kan dit een dysbalans veroorzaken waaruit klachten kunnen ontstaan. Gerichte oefentherapie is dan nodig om de balans te herstellen en om te zorgen dat verkeerde automatismen worden vervangen door gezonde bewegingspatronen. OMFT is een therapie die ook door logopedisten wordt uitgevoerd. Samenwerking met logopedisten is dan een waardevolle aanvulling, omdat er op deze manier vanuit verschillende invalshoeken naar het probleem wordt gekeken.

Hoe wij jou vooruit helpen

We leveren persoonlijk, op jou afgestemd maatwerk. Dit wordt samengesteld uit een individuele mix van:

  • gesprekken;
  • toegepaste, specifieke technieken;
  • diverse oefeningen en tools die ontwikkeld zijn uit de fysiotherapie, manuele therapie, craniofaciale therapie en 25+ jaar ervaring & intuïtie.

We geven autonomie terug met concrete handvatten om verandering teweeg te brengen met blijvend resultaat.

Wij doen er alles aan doen om je vooruit te helpen en durven mee te denken buiten de standaardprotocollen.

Neem gerust vrijblijvend contact op. We helpen je graag.