Inzichten in hoofdpijn – Deel 3: Tension Type Headache

In dit blog willen we jullie verder meenemen op de reis van hoofdpijn en wel naar de Tension Type Headache (TTH). In spreektaal ook wel spanningshoofdpijn genoemd.
Carla van Usen, Manueel Therapeut, portret
Carla van Usen

Gepubliceerd op: 4 juli 2024

Net als bij migraine, zoals behandeld in het vorige blog, wordt de term spanningshoofdpijn vaak onjuist gebruikt. Het komt echter wel vaker voor dan migraine. Ook hier geldt dat een goede diagnose essentieel is voor een effectieve behandeling.

Typisch voor spanningshoofdpijn is het gevoel van een strakke band om het hoofd, of soms zelfs een gevoel alsof er een bankschroef om het hoofd zit. Daarnaast kunnen de spieren op en rond het hoofd verhoogde spanning en gevoeligheid vertonen. Waarschijnlijk komt de term spanningshoofdpijn hier vandaan.

Typisch voor Tension Type Headache (TTH) is het gevoel van een strakke band om het hoofd, of soms zelfs een gevoel alsof er een bankschroef om het hoofd zit. Daarnaast kan er verhoogde spierspanning en gevoeligheid zijn van de spieren op en om het hoofd. Waarschijnlijk komt de term spanningshoofdpijn hier vandaan. Uit verschillende studies blijkt dat TTH veel voorkomt. 30% tot 71% van de mensen zullen hier in hun leven een of meerdere keren last van hebben. Dit heeft een grote sociale en economische impact, omdat het vaak leidt tot verzuim.

Verschillende types TTH

Er bestaan meerdere subtypes van Tension Type Headache (TTH), die we kort zullen beschrijven. Deze subtypes zijn ingedeeld op basis van hoe vaak je er last van hebt. De impact van TTH hangt af van het subtype dat je hebt. Voor alle types geldt dat de klachten in een aaneengesloten periode van 3 maanden moeten voorkomen voordat je het als TTH kunt diagnosticeren.

 • Infrequente episodische TTH: Bij dit subtype heb je maximaal één keer per maand hoofdpijn, met een maximum van 12 keer per jaar.
 • Frequente episodische TTH: Bij dit subtype heb je tussen de 1 en 15 keer per maand hoofdpijn, met een maximum van 180 keer per jaar.
 • Chronische TTH: Bij dit subtype heb je meer dan 15 keer per maand hoofdpijn en meer dan 180 keer per jaar.

Bij alle types TTH zijn de volgende kenmerken van toepassing:

 • Duur: 30 minuten tot 7 dagen
 • Ten minste twee van de volgende kenmerken:
 • Bilaterale locatie (aan twee kanten van het hoofd)
 • Drukkende, niet pulserende pijn
 • Milde of gemiddelde intensiteit
 • Pijn neemt niet toe bij lichamelijke activiteit
 • Beide van de onderstaande kenmerken:
 • Geen misselijkheid of braken
 • Niet meer dan één van de volgende kenmerken: lichtovergevoeligheid en geluidsovergevoeligheid

De meesten van ons zijn bekend met infrequente episodische hoofdpijn, die doorgaans weinig invloed heeft op ons dagelijks functioneren. De frequente en chronische varianten kunnen echter aanzienlijk belastender zijn.

Het onderscheid maken tussen verschillende typen hoofdpijn kan echter lastig zijn, omdat er soms overlap is en mensen meer dan één type hoofdpijn kunnen ervaren. Een goede diagnose is daarom cruciaal, omdat de behandeling per type verschilt. Dit voorkomt ook het risico van te veel of verkeerd gebruik van medicatie.

Hopelijk is nu duidelijker geworden welke kenmerken bij TTH horen en hoe het gediagnosticeerd wordt. In het volgende blog zullen we het gaan hebben over secundaire hoofdpijn komende uit de nek. Tot slot gaan we het hebben over de mogelijke behandelmethodes.

Carla van Usen, Manueel Therapeut, portret
Carla van Usen

Andere artikelen

Inzichten in hoofdpijn – Deel 3: Tension Type Headache
Inzichten in hoofdpijn – Deel 2: Migraine
Hoofdpijn
Inzichten in hoofdpijn – Deel 1: Inleiding