Inzichten in hoofdpijn – Deel 2: Migraine

In dit blog gaan we een beetje licht werpen op het mysterie migraine. Het wordt vaak gebruikt door mensen om aan te geven dat ze hoofdpijn hebben, maar als je de literatuur bekijkt dan zijn er een aantal voorwaarden (of kenmerken) waar je aan moet voldoen om de diagnose ‘Migraine’ te krijgen. Het is belangrijk dat dit goed gediagnosticeerd wordt, zodat een eventuele behandeling ook correct kan worden ingezet, maar hierover meer in een latere blog. Een kleine disclaimer: dit wordt geen wetenschappelijke verhandeling met moeilijke woorden. Dit blog is juist bedoeld om in normale taal helderheid te verschaffen in de complexiteit van deze materie. We beginnen deze serie met enkele feiten, die nodig zijn om de rest beter te begrijpen.
Carla van Usen, Manueel Therapeut, portret
Carla van Usen

Gepubliceerd op: 12 januari 2024

Migraine komt bij ongeveer 5% van de Nederlandse bevolking voor (bron: RIVM) en wordt vaker bij vrouwen dan mannen gediagnosticeerd. Het komt het meest voor bij mensen tussen de 20 en 50 jaar.

Zoals we in het vorige blog beschreven hebben bestaan er meerdere vormen van migraine. We zullen de afzonderlijke kenmerken beschrijven die hierbij passen.

Migraine zonder aura

Minstens 5 aanvallen in het verleden die voldoen aan onderstaande criteria:

Duur van de aanval: 4-72 uur.

 • Kenmerken van de pijn:Eenzijdig (unilateraal).
 • De pijn kan per episode van kant wisselen, maar niet tijdens een episode.
 • Pulserende pijn.
 • Matige tot ernstige intensiteit.
 • Neemt toe bij lichamelijke activiteit.

Gaat gepaard met misselijkheid, braken, en/of extreme gevoeligheid voor licht (fotofobie) of geluid (fonofobie).

Migraine met aura

Alle bovenstaande kenmerken, maar aangevuld met de volgende criteria:

Eén of meer van de volgende aura symptomen:

 • Visueel: Komt het meest voor. Bijvoorbeeld lichtflitsen of vlekken.
 • Sensorisch: Bijvoorbeeld tintelingen in handen of rond de mond.
 • Spraak en/of taal: Moeite met praten.
 • Motorisch: Moeite met bewegen en/of coördinatie.


Minstens 2 van de volgende 4 kenmerken:

 • Elk individueel aura-symptoom duurt tussen de 5 en 60 minuten.
 • Minstens één aura-symptoom breidt zich langzaam uit en gaat gepaard met andere migraine-symptomen.
 • Minstens één aura-symptoom treedt eenzijdig op.
 • De aura wordt gevolgd door hoofdpijn die zich binnen 60 minuten manifesteert.

Dit onderscheid is gemaakt op basis van wat iemand ervaart tijdens een aanval. Je kunt ook een onderscheid maken op basis van hoe vaak iemand een aanval krijgt:

 • Migraine: Minder dan 15 dagen per maand
 • Chronische migraine: Meer dan 15 dagen per maand met minimaal 8 kenmerken van migraine zoals beschreven.

De fases

Tot slot willen we het hebben over de fases waarin de meeste aanvallen verlopen.

1.

Prodromale fase (waarschuwingsfase)

Treedt op van 2-24 uur voor de hoofdpijnfase. Hierin kunnen allerlei symptomen voorkomen, zoals:

 • Nekpijn
 • Cravings (enorme zin om bepaalde dingen te eten)
 • Extreem gapen
 • Snel geïrriteerd zijn
 • Vermoeidheid

2.

Aurafase (bij ongeveer 1 op de 5 mensen)

Treedt 5-60 minuten voor de hoofdpijn op. Symptomen die kunnen voorkomen zijn:

 • Zien van vormen, lichtflitsen of vlekken
 • Spraakproblemen
 • Tintelingen of gevoelsstoornissen in armen, benen of gezicht
 • Duizeligheid of verwarring

3.

Hoofdpijnfase

Dit is de fase waarin de hoofdpijn optreedt. Dit kan 8-12 uur duren. De kenmerken zijn eerder beschreven hierboven. Ze bestaan uit:

 • Pulserende en intense hoofdpijn aan één zijde
 • Gevoeligheid voor licht, geluid en/of reuk
 • Beperkt in activiteiten

4.

Postdromale fase

De hoofdpijn is weer verdwenen, maar deze fase kan nog 12-24 uur aanhouden met de volgende symptomen:

 • Kater gevoel
 • Vermoeid of uitgeput gevoel
 • Slechte concentratie

We hopen dat er wat meer duidelijk is geworden over de kenmerken van migraine en hoe het gediagnosticeerd wordt. In het volgende blog zullen we het gaan hebben over Tension Type Headache, wat men vaak spanningshoofdpijn noemt. Daarna volgt een blog over secundaire hoofdpijn komende uit de nek. Tot slot gaan we het hebben over de mogelijke behandelmethodes.

Carla van Usen, Manueel Therapeut, portret
Carla van Usen

Andere artikelen

Inzichten in hoofdpijn – Deel 2: Migraine
Hoofdpijn
Inzichten in hoofdpijn – Deel 1
manueel therapie behandeling
Blijven leren en kennis doorgeven