Inzichten in hoofdpijn – Deel 1

In de komende blogserie nemen we jullie mee in de wereld van hoofdpijn, met aandacht voor verschillende types, verschijningsvormen en uitingen. In een latere blog zullen we ook de behandelmogelijkheden bespreken. Een kleine disclaimer: dit wordt geen wetenschappelijke verhandeling met moeilijke woorden. Dit blog is juist bedoeld om in normale taal helderheid te verschaffen in de complexiteit van deze materie. We beginnen deze serie met enkele feiten, die nodig zijn om de rest beter te begrijpen.
Carla van Usen, Manueel Therapeut, portret
Carla van Usen

Gepubliceerd op: 21 november 2023

Hoofdpijn

De IHS (International Headache Society) is een wereldwijde organisatie die zich bezighoudt met onderzoek, educatie, behandelmogelijkheden en het onder de aandacht brengen van het thema hoofdpijn. Zij hebben inmiddels (na jarenlang wetenschappelijke onderbouwing) in 2018 de ICHD III uitgebracht. Dit staat voor de International Classification of Headache Disorders. En zoals je al raadt, dit is de derde versie ;-). Hierin worden alle verschillende types hoofdpijn beschreven met de criteria waar deze aan moeten voldoen. Er zijn er meer dan 250 beschreven, ondoenlijk natuurlijk om die allemaal te onthouden dus vandaar dat document als naslagwerk.

Ik zal nu kort de meest voorkomende en bekendste types benoemen en kort beschrijven. In de blogs die volgen zal de verschillende types worden uitgediept en uitgelegd.

Er worden grofweg drie domeinen beschreven:

1.

Primaire hoofdpijn

Er is geen onderliggende oorzaak voor de hoofdpijn, de hoofdpijn zelf is de ziekte.

Voorbeelden van primaire hoofdpijn soorten:

 • Migraine
 • Met aura
 • Zonder aura
 • Tension Type Headache
 • Clusterhoofdpijn

2.

Secundaire hoofdpijn

Er is een onderliggende oorzaak die hoofdpijn tot gevolg heeft.

Voorbeelden van secundaire hoofdpijn soorten:

 • Cervicogene hoofdpijn (hoofdpijn komende uit de nek)
 • Hoofdpijn als gevolg van een trauma
 • Hoofdpijn of aangezichtspijn komende uit structuren zoals kaak, bijholten, oor, ogen of schedelbotten
 • Medicatie afhankelijke hoofdpijn
 • Hoofdpijn als gevolg van een toegediende of ingenomen substantie (bijv. alcohol, drugs)

3.

Neuropathieën, aangezichtspijn en andere hoofdpijn

Hoofdpijn of pijn komende vanuit aandoeningen aan de hersenzenuwen.

Voorbeelden van deze typen hoofdpijn:

 • Trigeminus neuralgie

Tot zover de inleiding met een aantal veel voorkomende types hoofdpijn, of de types die ik graag wil bespreken omdat ze voor een craniofaciaal therapeut mogelijk te behandelen zijn. Tot de volgende keer, waar we zullen starten met het uitleggen van migraine.

Carla van Usen, Manueel Therapeut, portret
Carla van Usen

Andere artikelen

Inzichten in hoofdpijn – Deel 2: Migraine
Hoofdpijn
Inzichten in hoofdpijn – Deel 1
manueel therapie behandeling
Blijven leren en kennis doorgeven