Blijven leren en kennis doorgeven

Iedereen weet dat de beste test om uit te vinden of je iets snapt, is als je het kan uitleggen aan iemand anders! Wij vinden dit altijd een mooi principe en een van de redenen waarom we lesgeven en betrokken zijn bij de opleiding zo waardevol vinden.
Carla van Usen, Manueel Therapeut, portret
Carla van Usen

Gepubliceerd op: 20 september 2023

manueel therapie behandeling

Een belangrijk onderdeel van het lesprogramma voor de studenten Manuele Therapie Maitland zijn de miniclinics. Hierin behandelen de studenten zelfstandig patiënten onder supervisie van een ervaren en gekwalificeerde manueel therapeut waarin ze getoetst worden op allerlei onderdelen van het behandelproces. Denk hierbij onder andere aan communicatie, hanteren van onderzoekstechnieken, een behandelplan opstellen en klinisch redeneren. Allemaal vaardigheden die essentieel zijn om een goede manueel therapeut te worden.

Bij Senja begeleiden wij studenten hierin en doen dat met veel plezier en trots. Het is fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan de kennis en kunde van toekomstige collega’s. En doordat de studenten ook ervaringen en kennis met zich meebrengen, profiteren wij op onze beurt hier ook weer van. Op deze manier werken we samen aan het verbeteren van het niveau in onze beroepsgroep wat natuurlijk ten goede komt aan de kwaliteit van de zorg die wij kunnen leveren.

Hoe werkt een miniclinic?

Om het zo natuurgetrouw mogelijk te maken, maken wij gebruik van ‘echte’ patiënten. Dit

wil zeggen, personen die daadwerkelijk een klacht ervaren in het houdings- en

bewegingsapparaat. Iedereen die aan deze voorwaarde voldoet kan zich aanmelden

hiervoor. Puntsgewijs zullen we de werkwijze uitleggen:

  • Je zult 3 behandelingen krijgen. De eerste duurt 1.15 uur, de tweede en derde een uur. (je wordt geacht bij elke sessie aanwezig te zijn).
  • De data staan vooraf vast, alleen in de tijden zijn mogelijkheden om te kiezen.
  • Je wordt behandeld door een student Manuele Therapie. Deze is al afgestudeerd fysiotherapeut en volgt nu een verdiepende opleiding.
  • Er is altijd supervisie van een ervaren en gekwalificeerde manueel therapeut.
  • Collega-studenten (3 of 4) kijken mee en vormen mede de eindbeoordeling.
  • De behandelingen zijn kosteloos. We vragen alleen de investering van je tijd.
  • Mocht je daarna behandeld willen worden door een therapeut of ben je al ergens onder behandeling? Dan zorgen wij voor een goede overdracht.
  • De behandelingen vinden altijd plaats in de praktijk van Senja in Vleuten, tenzij expliciet anders vermeld.

Aanmelden of informatie aanvragen kan via info@senjapraktijk.nl , de data voor de

komende miniclinics zullen op onze socials worden gedeeld!

Carla van Usen, Manueel Therapeut, portret
Carla van Usen